Styret

I utgangspunktet er Big Business Band en meget demokratisk organisasjon; det er medlemmene som styrer hvordan bandet skal fungere. Dette gjøres i det daglige, gjennom dialog medlemmene i mellom - og formalisert på generalforsamlingen (GF) som arrangeres en gang i året. Dette foregår som regel i februar/primo mars.

GF er BBBs årsmøte. Dette er et møte som begynner i svært ordnede former der alle finner frem den fineste finstasen. Som regel blir det litt mer løssluppent utover kvelden. Den seriøse delen av møtet skjer før middag på et dertil egnet hemmelig sted. Her diskuteres det mellom medlemmene om hvor bandet er hen, og hvor vi skal - både musikalsk, sosialt, og styringsmessig. Det velges også nytt styre, som står for den daglige driften av bandet mellom hver GF. I tillegg deler det avtroppende styre ut "Flytende Fortjenestemedalje", samt eventuelle æresmedlemskap.

Mellom hver GF står styret for den daglige driften, sammen med koordinatorene. Som regel er ikke koordinatorene og styret de samme personene. Styret består av følgende tillitsvalgte:

Administrativ leder: Joakim Johnsen

Er den som representerer BBB utad overfor kunder og øvrige organisasjoner i NHH-miljøet, samt koordinerer styrets arbeid. Administrativ leder er ansvarlig for kontinuitet og fremdrift i alt arbeid i BBB, spesielt for den langsiktige utviklingen. Fungerer som kontaktperson.

Økonomiansvarlig: Torbjørn Lunde

Er ansvarlig for økonomistyringen i BBB, herunder regnskapsførsel, avslutning av regnskap og økonomistyring generelt. Representerer bandet overfor Norges Jazzforum og er den som sørger for at søknader om økonomisk støtte blir avsendt til rett tid.

Musikalsk ansvarlig: Fridtjof Solheim Mo

Musikalsk ansvarlig har det musikalske ansvaret i BBB. Det er den som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av øvelser, samt å holde kontakt med instruktør. Musikalsk ansvarlig er også generelt ansvarlig for at det er kreativ motivasjon i bandet, og at det er "kunstnerisk progresjon" og plan i BBBs virke.

Velferdsansvarlig: Øystein Lysne

Velferdsansvarlig har som hovedoppgave å sørge for "bandmedlemmenes kroppslige velvære" i all deres omgang med BBB. Magen er den kroppsdelen som spesielt må pleies, og dette innebærer blant annet at det blir sørget for mat og drikke på spillejobber, seminarer, turer og lignende. Velferdsansvarlig skal også sørge for drift, reparasjon og vedlikehold av storbandrommet; Kammerset. Det er også velferdsansvarlig som har ansvaret for at det til enhver tid er en anstendig mengde drikke, både med og uten alkohol, tilgjengelig i Kammersets kjøleskap.

Teknisk ansvarlig: Sebastian Sletten Eide

Har totalansvar for alt teknisk utstyr BBB besitter, samt ansvar for å koordinere leie av ytterligere utstyr. Det er også teknisk ansvarlig som har ansvaret for at vi har det vi trenger på spillejobber, øvelser og seminarer.

Koordinatorer

Hjemmesidekoordinator: Magne Ludvigsen

Har ansvaret for BBBs hjemmeside.

BBM&W-koordinator: Joakim Johnsen

Er bindeledd mellom gamle medlemmer og styret i storbandet.

Scrapbook-koordinator: Sebastian Sletten Eide

Har ansvaret for fotografering med BBBildemaskin på BBBs ulike opptredener og turer gjennom året, samt lage og oppdatere scrap-book.

Annet om Styret

http://bigbusinessband.no/cialis.html Billig Viagra Online Viagra pris norge